Bilförsäkring: Vilken typ passar din bil bäst?

Är du redo att köpa eller byta bil? Då är det också dags att nyteckna eller se över din bilförsäkring! Här hittar du information om olika typer av försäkringar och om vad du bör tänka på när du väljer försäkring. När man talar om bilförsäkringar menar man egentligen tre typer av försäkringar: hel-, halv- och trafikförsäkring. Samtliga tecknas hos försäkringsbolag, men det är bara trafikförsäkringen som är obligatorisk.

Trafikförsäkringen: en lagstadgad försäkring

Trafikförsäkringen är obligatorisk enligt trafikskadelagen och ska tecknas från och med den dagen din bil tas i trafik. Det är endast om din bil är avställd som du inte behöver trafikförsäkring. Detta betyder att även om din bil inte är i körbart skick, har blivit stulen eller har fått körförbud, så är trafikförsäkringen fortfarande obligatorisk. Du kan endast säga upp försäkringen om din bil blivit avställd, såld eller avregistrerad (vilket normalt sker endast före skrotning).

Den här typen av försäkring ger ersättning vid olika typer av skador, så som:

Personskador, vid olycka där det försäkrade fordonet är inblandat
Kollision med annat fordon där sakskador uppstått
Kollision med annat föremål, exempelvis ett vägräcke eller lyktstolpe, där sakskador uppstått

Trafikförsäkringen ger dock inte ersättning för skador på det egna fordonet – där är det din hel- eller halvförsäkring som täcker reparationskostnaderna.
Saknar du trafikförsäkring kan du bli ålagd att betala straffavgift till Transportstyrelsen.

 

bästa bilförsäkring

Helförsäkring lämplig för nya bilar

Helförsäkring kallas den typ av försäkring som täcker det mesta – både skador som vållats det egna och andras fordon vid olycka, samt stöld och skadegörelse. En helförsäkring kan också täcka fel och skador i motorn. I helförsäkringen ingår:

Trafikförsäkring
Vagnskada
Delkasko

En vanlig rekommendation är att skaffa helförsäkring om bilen är förhållandevis ny. Köper du en fabriksny bil brukar vagnskadeförsäkringen (också kallad vagnskadegaranti) ingå under bilens första år i trafik. Under denna period räcker det alltså med att teckna halvförsäkring för att bilen ska vara sammanlagt helförsäkrad. Kolla med din bilhandlare vad som gäller.

Med delkasko avses de delar som ingår i halvförsäkringen (minus trafikförsäkringen). Delkasko ersätter för skador som orsakats av brand, glasskador och maskinskador, samt bärgning/räddning, rättskydd (vid till exempel tvister vid köp eller försäljning) och stöld.

Vagnskadeförsäkringen täcker kostnader som uppstår vid trafikolycka (singelolycka eller kollision med annat fordon eller djur), yttre olyckshändelse (exempelvis snö och is som faller på bilen och orsakar repor) eller skadegörelse. Du kan själv välja självrisken på vagnskadeförsäkringen när du tecknar helförsäkring.

Halvförsäkring för den äldre bilen

En halvförsäkring täcker samma typ av skador som en helförsäkring, undantaget det som ingår i vagnskadeförsäkringen. En halvförsäkring brukar rekommenderas till bilar som har ett relativt lågt värde och/eller är mer än tio år gamla, alternativt fabriksnya bilar som levereras med vagnskadegaranti.

Att tänka på innan du tecknar bilförsäkring…

Se till att bilen är registrerad hos Transportstyrelsen
Betala trafikförsäkringen
Bilförsäkringar tecknas på ett år i taget så se till att du är säker på att du hittat rätt försäkring – det är dyrt att säga upp den innan bindningstiden är slut

Tips! Så håller du kostnaderna nere

Jämför priserna för bilförsäkring hos olika försäkringsbolag via sajter som billigastebilförsäkringen.nu – det kan löna sig! Var noga med att jämföra både premier och innehåll i försäkringarna!

Äger du bilen tillsammans med din partner, kolla upp vem som kan teckna den billigaste försäkringen. Det brukar bero på ålder och hur många år man har varit körkortsinnehavare.

Kör försiktigt! Ju fler skadefria år, desto billigare kan din försäkring bli…

Om möjligt, parkera bilen i garage eller på din uppfart. Det är dyrare att försäkra en bil som står parkerad på gatan nattetid..

 

motorstopp försäkring

Hur ska konsumenten då gå tillväga för att jämför bilförsäkringar?

Vårt svar är enkelt och kort; via en seriös försäkringsförmedlare (under uppsikt av Finans Inspektionen) samt genom så mycket självstudier som möjligt. Det absolut enklaste sätt att jämföra bilförsäkring är att läsa villkoren själv i den mån ni kan/hinner/vill och använda er av enkla jämförelse verktyg som finns kostnadsfritt på internet idag.

Att jämföra bilförsäkringar i 3 enkla steg

Nedan finns 3 stycken mycket enkla punkter som ni kan ha som utgångspunkt när ni jämför bilförsäkringar:

Ålder och miltal

Åldern, miltalen (hur långt bilen har gått) samt värdet på bilen är den första och viktigaste informationen som man bör ta fram när man ska jämföra bilförsäkring. Värdet på bilen är grunden för att avgöra vilken prisnivå som är rimlig på försäkringen kontra omfattningen. Vid själva jämförelsen så är en enkel tumregel gällande pris på helförsäkring att aldrig betala mer än 10 % av bilens marknadsvärde per år beroende på var ni bor, hur långt ni kör etc. Är bilen yngre än 8 år och gått under 10 000 mil är det läge att kolla huruvida försäkringsbolaget täcker maskin skadan.

Något som tex också spelar roll i en jämförelse av bilförsäkring är hur länge bilen ska vara i trafik per år. Är det så att bilen endast är i trafik 3 månader per år t. ex så kan det vara läge att acceptera ett högre pris på försäkringen i utbyte mot en försäkring med bättre omfattning.

Undersök marknaden

Googla bolaget du tycker verkar vara intressant och gör en egen liten bakgrunds undersökning. Det är ett enkelt och bra sätt att jämföra bilförsäkringar på. Har du inte tid att göra det själv så kan sajter som billigastebilförsäkringen.nu hjälpa dig på traven. Där kan man kolla upp i princip alla försäkringsbolags självrisker etc.

Välj rätt försäkringsbolag

Nu har du jämfört bilförsäkringen och fått en mycket bra uppfattning om vilket försäkringsbolag som passar dig och din bil. I detta läge finns det bara en enkel jämförelse kvar att göra och det är att kolla om din maka/make/sambo/partner (om du har det) får ett lägre pris. Är det så att bilen ska användas inom familjen av både dig och din maka/make/sambo/partner är det helt ok att välja den som har lägst premie som bilägare. Detta bör du så klart kolla upp innan ni skriver på ägarbytet. Bor du själv och/eller det är du som ska vara huvudsakliga brukaren så är detta inget val då försäkringsbolagen ser detta som ”premieflykt”. ”Premieflykt” betyder att man skriver sitt fordon på någon annan som har ett lägre pris på försäkringen just för att få ett lägre pris på försäkringen.