BMW Värmeväxlare

En annan mycket viktig del av fordonets motor är värmeväxlaren. Den tar hand om bilens termodynamik och skyddar motorn från överhettning. Ibland kallas denna del även för radiator. Den kyler bilmotorns vätskor genom att samla värme från ett system av rör och distribuera den till luften med hjälp av ett fläktsystem. De flesta värmeväxlare på […]