Stenskott i Stockholm – var kan man få hjälp?

Har du råkat ut för ett stenskott i Stockholm och behöver hitta en bilglasmästare som kan laga skadan? Hjälpen är alltid mycket nära tillhands eftersom detta kanske är den vanligaste mindre skadan man kan råka ut för som bilist. Stenskott är mycket vanliga och inträffar generellt på motorvägar, särskilt påfarter till motorvägar, eftersom höga hastigheter […]